Thời sự Bình Dương

Dĩ An tập trung đẩy mạnh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng

Dĩ An tập trung đẩy mạnh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng

Thời sự Bình Dương Dĩ An tập trung đẩy mạnh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng

Xác định công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nên ngay từ đầu năm 2018, Dĩ An đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×