Thời sự Bình Dương

Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ - Điểm nhấn của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần II , Bình Dương 2017

Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ - Điểm nhấn của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần II , Bình Dương 2017

Thời sự Bình Dương Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ - Điểm nhấn của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần II , Bình Dương 2017

Còn 3 ngày nữa sự kiện festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2- Bình Dương 2017 chính thức khai mạc. Khu vực tổ chức không gian biểu diễn đờn ca tài tử và không gian ẩm thực đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành, một số đoàn tham gia sự kiện

Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp

Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp

Thời sự Bình Dương Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp

Bình Dương đang trong quá trình đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế và xã hội. Vì vậy cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiêp, hiện đại hóa

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×