Thời sự Bình Dương

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Thời sự Bình Dương Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Những vấn đề lớn về phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân đã được nghị quyết đề cập ở nhiều góc độ khác nhau, do đó, cùng với cơ quan quản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Thời sự Bình Dương Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Sáng 29/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và c

Hội nghị triển khai Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong học đường

Hội nghị triển khai Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong học đường

Thời sự Bình Dương Hội nghị triển khai Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong học đường

Sáng 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” cho hơn 90 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×