Bình Dương Mến Yêu

Thủ Dầu Một đẩy mạnh phát triển dịch vụ chất lượng cao

Một trong những mục tiêu của dự thảo kế hoạch phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 vừa được UBND thành phố Thủ Dầu Một xây dựng đó là tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, du lịch, xuất - nhập khẩu, bưu chính, viễn thông, giao thông, kho, cảng, vận tải chuyên dùng, nhà ở, giáo dục, y tế... nhằm chuyển dịch nhanh và bền vững nền kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng dịch vụ. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×