Thời sự Bình Dương

Thu hút đầu tư - Tín hiệu tốt trong tháng đầu năm mới

Tháng 1/2017, tháng đầu tiên của năm mới, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm gần 1.260 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và thu hút được hơn 440 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tháng 1/2017, tháng đầu tiên của năm mới, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm gần 1.260 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và thu hút được hơn 440 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Kết quả này cho thấy những tín hiệu tốt đẹp trong hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh BD trong năm nay, góp phần duy trì mức tăng trưởng ổn định của nền kinh tế.

Năm 2017, BD đặt chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) trên 1,4 tỷ USD. Ngay trong tháng đầu tiên của năm mới 2017, tỉnh đã thu hút được hơn 440triệu USD vốn (FDI) gồm 8 dự án mới với số vốn gần 420 triệu USD và 3 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm là 24 triệu USD. Khu vực có vốn đầu tư trong nước cũng không kém phần sôi động. Trong tháng 1/2017 đã có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn hơn 760 tỷ đồng và gần 40 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm gần 500 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký kinh doanh của khu vực có vốn đầu tư trong nước trong tháng 1 là gần 1.260 tỷ đồng.

Báo cáo của ngành chức năng: trong tháng 1/2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh BD. So với cùng kỳ tháng 1/2016, tháng 1 /2017, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 5,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch tăng 26%; Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2 tỷ 300 triệu USD, tăng gần 15%. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,6%, chiếm 80,3%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1 tỷ 650 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo truyền thống, tốc độ tăng trưởng sản xuất tháng đầu và quý đầu năm thường thấp gắn với thời gian nghỉ Tết và tiến độ các hoạt động đàm phán, ký kết và chuẩn bị đầu tư của nhiều doanh nghiệp...Do đó, kết quả tích cực ngay trong tháng đầu tiên là tín hiệu tốt cho hoạt động sản xuất – đầu tư trong năm nay.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Bình Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng những chính sách, biện pháp thông thoáng và linh hoạt hơn nữa trong việc mời gọi và thu hút đầu tư, đặc biệt là việc xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành đô thị thông minh.  Đây là giải pháp để Bình Dương thực hiện đuợc kế họach thu hút vốn đầu tư năm 2017 và cả giai đọan 5 năm 2016-2020 sẽ thu hút được 110.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Không chỉ là số lượng, mà chất lượng các dự án cũng được đánh giá cao, bởi trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại, đặc biệt là các dự án lớn nhằm phát triển đô thị và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yếu cầu phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×