Thời sự Bình Dương

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng tăng hơn 12%

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt trên 446 ngàn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán cả năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt trên 446 ngàn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán cả năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số này, thu ngân sách nội địa đạt hơn 368 ngàn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90 ngàn tỷ đồng. Về thu nội địa, cả nước có 50 trên 63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán. Đối với thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, nhờ chủ động triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả như tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nên cơ bản duy trì được tiến độ thu ngân sách theo dự toán.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×