Tiêu điểm

Tiềm ẩn nguy cơ an toàn lao động

Tai nạn lao động thường gây thiệt hại rất lớn về con người và tài sản, hậu quả để lại kéo dài và rất nặng nề. Và tai nạn lao động có thể xảy ra bất kể trong thời gian nào nếu như công tác phòng ngừa chưa được thực hiện tốt. Cho nên từ người lao động đến người sử dụng lao động phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Điều quan trọng cần phải làm là tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện bảo hộ lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát và xử phạt cũng như nhắc nhở, buộc doanh nghiệp phải thực hiện tốt trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×