Thời sự Bình Dương

Tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp

Đối với Bình Dương, địa phương đang có hơn 1 triệu lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, một bộ phận lớn trong số này vẫn đang làm việc trong môi trường không được đảm bảo, thì nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp luôn diễn biến phức tạp.

Cùng với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang trở thành căn bệnh nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người lao động. Đối với Bình Dương, địa phương đang có hơn 1 triệu lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, một bộ phận lớn trong số này vẫn đang làm việc trong môi trường không được đảm bảo, thì nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp luôn diễn biến phức tạp.

Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương hiện có hơn 300 công nhân làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác. Mặc dù được huấn luyện trang bị phương tiện bảo hộ cơ bản. Nhưng theo đơn vị, làm việc trong môi trường nhạy cảm với khói bụi, có mùi hôi như trong lĩnh vực sản xuất đặc thù của mình, ít nhiều gì sức khỏe của người lao động cũng bị ảnh hưởng.

Một vấn đề nan giải hiện nay, là việc phát hiện bệnh nghề nghiệp trong công nhân lao động là điều không phải dễ. Bởi hiện tại, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân ở các doanh nghiệp cũng mới chỉ dừng lại ở mức khám tổng quát thông thường, nên rất khó phát hiện được các bệnh nghề nghiệp. Trong khi đó, với những hạn chế về trang thiết bị, nhân lực của bộ phận chuyên trách sức khỏe lao động – môi trường của ngành y tế như hiện nay, thì việc làm thế nào để kiểm tra chẩn đoán bệnh cho hàng trăm ngàn công nhân lao động là điều rất khó khăn. Do đó, khả thi hơn cả vẫn là vấn đề chủ động ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Vấn đề này đòi hỏi cần có sự quan tâm, nhận thức sâu sắc hơn từ phía chủ doanh nghiệp.

Chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang là một vấn đề thiết yếu đặt ra cho các ngành chức năng ở mỗi địa phương. Nhất là trong bối cảnh vẫn còn một bộ phận người lao động phải đánh đổi sức khỏe, lao động trong môi trường không đảm bảo để kiếm sống. Do đó đòi hỏi các ngành, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân lao động, gắn với những chính sách, chương trình hành động phù hợp từ phía Nhà nước, để từ đó đảm bảo thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×