Tin Thể thao

Bình Dương thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới

Bình Dương thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới

Tin Thể thao Bình Dương thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Dương đạt kết quả tích cực từ việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chương trình. Đến nay, Bình Dương có 45/48 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×