Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Thời sự Bình Dương Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân - Động lực mới cho nền kinh tế

Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Những vấn đề lớn về phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân đã được nghị quyết đề cập ở nhiều góc độ khác nhau, do đó, cùng với cơ quan quản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Thời sự Bình Dương Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyêt Trung ương 5 (Khóa XII)

Sáng 29/5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và c

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×