Thời sự Bình Dương

Tỉnh ủy Bình Dương làm việc huyện Bắc Tân Uyên

Theo lộ trình, huyện sẽ sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hợp nhất, thành lập Văn phòng phục vụ chung cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vào năm 2020; bố trí và cơ cấu lại, giảm số lượng cấp phó theo c

Nhằm nắm bắt tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sáng 14/8 đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương do ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Bắc Tân Uyên.

Huyện Bắc Tân Uyên hiện có 12 đơn vị khối Đảng; 12 đơn vị khối Nhà nước; 6 đơn vị sự nghiệp, 1 tổ chức chính trị xã hội, 2 Ban Hội đồng nhân dân, với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại khối đảng là 37 người; khối đoàn thể là 28 người; khối Nhà nước là 105 người; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là 109 người; cấp xã, thị trấn là 385 người. Theo lộ trình, huyện sẽ sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hợp nhất, thành lập Văn phòng phục vụ chung cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vào năm 2020; bố trí và cơ cấu lại, giảm số lượng cấp phó theo chỉ đạo của tỉnh và quy định của Trung ương. Cơ quan khối Nhà nước sẽ sắp xếp hợp nhất, giảm các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo quy định và hướng dẫn; sáp nhập Đài truyền thanh vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án. Huyện đã thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu 4 đơn vị, 6 xã. Hiện nay, khối xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí lại các chức danh, lập danh sách tinh giản cán bộ theo lộ trình từng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tinh giản 49 trường hợp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách các xã, thị trấn và đang đợi phê duyệt 40 trường hợp. Quá trình thực hiện Quyết định 711, huyện Bắc Tân Uyên cũng gặp một số khó khăn về xác định đối tượng tinh giản, sắp xếp, đồng thời đề nghị cần sớm có quy định, hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tài chính, kế toán, kinh phí hoạt động các cơ quan, đơn vị sáp nhập…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Nam đã ghi nhận quyết tâm của Bắc Tân Uyên trong thực hiện Quyết định 711 của Tỉnh ủy. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của địa phương, đồng chí Trần Văn Nam đề nghị Bắc Tân Uyên cần quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện; khuyến khích việc thực hiện những nội dung trong khả năng của huyện. Huyện cần chỉ đạo, điều hành nhịp nhàng, đồng thời thực hiện đúng các quy định. Đồng chí Trần Văn Nam lưu ý, Huyện ủy Bắc Tân Uyên cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ nhất là cơ cấu cấp ủy trong nhiệm kỳ mới, cán bộ kế thừa, cán bộ trẻ, nữ…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×