Thời sự Bình Dương

Tỉnh ủy giám sát lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Thủ Dầu Một

Sáng 19/7, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một đã tiếp đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ theo Quyết định 1093-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Sáng 19/7, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một đã tiếp đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ theo Quyết định 1093-QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

TP.TDM đang triển khai xây dựng và thực hiện các đề án: Đề án xây dựng trạm điều khiển hệ thống chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, chuẩn bị thực hiện đề án Trung tâm quản lý đô thị thông minh thành phố Thủ Dầu Một; đề án ứng dụng app Mobile quản lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đất đai và vệ sinh môi trường; xây dựng trang thông tin điện tử của thành phố; dự án Xây dựng mô hình rau sạch thương phẩm bằng phương pháp thủy canh hồi lưu; ứng dụng các phần mềm trong việc khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho người dân…..

Hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố luôn được chú trọng; công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với những giải pháp phù hợp, thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại hạn chế  như chưa kịp thời, chủ động về việc ứng dụng các sáng kiến; kết quả các lĩnh vực khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ còn thực hiện chậm, thị trường hoạt động khoa học và công nghệ tuy có phát triển, nhưng quy mô nhỏ. Sở hữu công nghiệp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa được các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, hộ dân quan tâm đúng mức, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Chương trình thời sự  tổng hợp 11 giờ 30 ngày 19/7:

http://btv.org.vn/video/chuong-trinh-11-gio-30-ngay-19-7-2019-40550.html

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×