Khoa học Giáo dục

Tổ chức Công đoàn với công tác phát triển Đảng viên trong khối doanh nghiệp

Tổ chức Công đoàn với công tác phát triển Đảng viên trong khối doanh nghiệp

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trong khối doanh nghiệp đã được tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh Bình Dương thực hiện hết sức hiệu quả.

 

 Là tỉnh đi đầu trong phát triển công nghiệp, Bình Dương thu hút hơn 1,2 triệu lao động. Những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác xây dựng và phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các thành phần kinh tế. Một trong những giải pháp quan trọng của công tác này chính là phải nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn các cấp không chỉ chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động mà còn là cầu nối quan trọng giữa tổ chức đảng với người lao động, qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Mỗi năm thường trực tỉnh ủy đều tổ chức gặp gỡ đối thoại với đại diện công đoàn viên ưu tú trong toàn tỉnh và các doanh nghiệp nhằm lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp. Đơn cử như ngày 21-10 vừa qua, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 260 đoàn viên Công đoàn ưu tú là công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trong và ngoài khu vực nhà nước năm 2022 với chủ đề "Xây dựng người công nhân ưu tú". Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã giới thiệu 2339 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, 1220 đoàn viên công đoàn tham gia học lớp cảm tình đảng, trong đó có 659 đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, và đã có 251 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp đảng.

Việc tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp hoặc lắng nghe và giải quyết những vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ người lao động và các doanh nghiệp thông qua nhiều kênh khác nhau là một cách làm thường xuyên mà tỉnh Bình Dương đã triển khai. Từ đó, công tác phát triển đảng trong khối doanh nghiệp đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Đây là buổi lễ kết nạp Đảng tại chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát. 4 công đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong một ngày là thành quả ngọt ngào mà tổ chức công đoàn đã gặt hái được trong công tác phát triển đảng. Đó cũng là minh chứng cụ thể và sinh động nhất cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn các cấp đã được khẳng định và nâng cao, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, là cầu nối hữu hiệu giữa tổ chức đảng với công đoàn viên, là một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh Bình Dương đã thực hiện thành công trong công tác xây dựng và phát triển đảng trong khối doanh nghiệp thời gian qua.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×