Thời sự Bình Dương

Tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần

Căn cứ Công văn của UBND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần đề tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã,

Căn cứ Công văn của UBND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần đề tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức làm việc ngày thứ bảy như Sau:

1. Các đơn vị, bộ phận bố trí làm việc buổi sáng thứ bảy, gồm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, thị xã và Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dâu Một; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp.

2. Đối với UBND xã thuộc UBND các huyện, thị xã: UBND các huyện, thị xã xem xét, chủ động tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy của UBND xã trực thuộc theo tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và điều kiện của UBND xã.

3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc ngày thứ bảy: Thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành và Quyết định số 14/2010/QĐ- TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tô chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần đề tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ Văn phòng UDND tỉnh (thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh) đề kịp thời hướng dẫn, giải đáp.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×