Thời sự Bình Dương

Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến khó lường

Trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, đòi hỏi sự chủ động, cương quyết nhưng cũng phải biết dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, dùng mọi thủ đoạn để đối phó, qua mặt lực lượng chức năng, thậm chí sẵn sàng chống đối khi bị truy bắt thì cuộc chiến này không ít cam go và cần sự đồng lòng hơn nữa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×