Thời sự Bình Dương

Triển khai xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, về triển khai xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn năm 2017- 2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, về triển khai xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn năm 2017- 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xác định vốn lưu động để làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư dự án, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn hỗ trợ kỹ thuật triển khai các dự án đoạn Mai Sơn- Bãi Vọt.

UBND các tỉnh sớm thỏa thuận thống nhất quy mô đường gom, cầu vượt ngang đúng quy định, tránh lãng phí. Bộ Giao thông Vận tải chủ động triển khai Dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×