Thời sự Bình Dương

Từ 1/7: Lương cơ sở tăng lên 1.3 triệu đồng/tháng

Theo Nghị quyết số 27/2016/ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017: Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng. Tương ứng, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công cũng được

Theo Nghị quyết số 27/2016/ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017: Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng. Tương ứng, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Mức lương này còn được dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng. Như vậy, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, khi mức lương cơ sở tăng thì tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc cũng tăng theo. Tiền lương này cùng với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) được xác định là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×