Đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng, tình cảm và những căn dặn của Bác đối với thương binh, gia đình liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại vẫn không gì bù đắp được… Tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc và là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Hy vọng, thời gian tới việc thực hiện các chính sách về chế độ ưu đãi và chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ sẽ mang nhiều ý nghĩa thiết thực hơn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×