Bình Dương Mến Yêu

Tuổi trẻ Bình Dương tự hào đi lên

Trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong cuộc trường chinh chiến đấu cứu nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, luôn kết thành khối đoàn kết vững chắc xung quanh Đảng, một lòng đi theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×