Thời sự Bình Dương

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu đề ra

Sau 5 năm triển khai, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng đáng kể. Đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu đề ra, đến hết năm 2017 có gần 80 triệu người tham gia, bao phủ 85,6% dân số.

Sau 5 năm triển khai, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng đáng kể. Đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu đề ra, đến hết năm 2017 có gần 80 triệu người tham gia, bao phủ 85,6% dân số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết cũng tồn tại những hạn chế, bất cập như: một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; công tác phối hợp từ trung ương đến địa phương, giữa các bộ, ban, ngành chưa hiệu quả…Mục tiêu đề ra đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khó có thể đạt được.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21 cũng như Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về cải cách Bảo hiểm xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, sự thay đổi nhận thức của mỗi người dân trong thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Từ đó giúp 2 chính sách này giữ vững vai trò là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×