Thời sự Bình Dương

UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 25/6, UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh.

Chiều 25/6, UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh. Ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã xem xét thông qua các nội dung Tờ trình Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc; mức hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; Chế độ hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2019.

Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh có chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn. Theo đó, quy định cụ thể mức chi hỗ trợ tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, huyện; chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn; chi hỗ trợ để thành lập hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh; chi hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp và cơ sở nông thôn.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND xem xét quyết nghị Đề án thành lập 4 phường: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên; Đề án thành lập thành phố Thuận An; Đề án thành lập thành phố Dĩ An.

Thảo luận tại phiên họp khẳng định việc cần thiết thành lập 4 phường: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp; thành lập thành phố Thuận An; thành phố Dĩ An. Việc thành lập thành phố Thuận An góp phần bảo đảm hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh Bình Dương, phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển KTXH của địa phương. Việc thành lập TP Dĩ An tạo điều kiện thuận lợi tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa, phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển đô thị Dĩ An trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×