Tin Thế giới

Ukraine ký Chương trình hợp tác với NATO năm 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov vừa ký chương trình hợp tác giữa Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2024, trong đó bao gồm việc tiếp tục tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO, cũng như tăng cường hợp tác của Kiev với liên minh này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Chương trình gồm việc thực hiện 50 bước nhằm đạt được 17 mục tiêu, bao gồm hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống chỉ huy và quản lý theo chuẩn NATO, thành lập một trung tâm phân tích, huấn luyện và đào tạo chung giữa Ukraine và NATO, phát triển các tài liệu quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng theo các tiêu chuẩn NATO và đưa ra những thay đổi về luật pháp của Ukraine để tăng cường kiểm soát dân sự đối với quân đội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×