Đạo đức Hồ Chí Minh

Vai trò của người thầy trong phát triển giáo dục toàn diện

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục.

Để khẳng định vai trò của người thầy đối với sự phát triển của giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Thầy, cô giáo là người định hướng, dẫn dắt thế hệ trẻ từng bước nắm bắt chân lý thời đại, cho nên mọi tài liệu, giáo trình dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo hướng dẫn thì không phát huy hết tác dụng đối với thế hệ trẻ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×