Thời sự Bình Dương

Vốn đầu tư trong nước tiếp tục tăng

5 tháng đầu năm 2024, kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Đây là tiền đề quan trọng để Bình Dương đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Trong đó, về đầu tư trong nước, 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Dương đã thu hútđược gần 27.300 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ, gồm 2.700 doanh nghiệp đăng ký mới, 472 doanh nghiệp tăng vốn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×