Bình Dương Mến Yêu

Xã hội hóa và những dấu ấn thể thao Bình Dương

Xã hội hóa là chủ trương của Đảng và nhà nước nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng để giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa. Bình Dương thời gian gần đây nổi lên như một thành phố mới với nhịp phát triển các hoạt đông công nghiệp vô cùng sôi động, cùng với đó các hoạt động Thể dục Thể thao phục vụ đời sống xã hội cũng thu được những kết quả rất tích cực, trong những thành tựu ấy phải kể đến những kết quả từ phong trảo xã hội hóa Thể dục Thể thao tại Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×