Dọc đường Quê hương

Xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Thành phố thông minh  Bình Dương với tên gọi đầy đủ là "Binh Duong Navigator 2021 - Đề án phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương, triển khai mô hình hợp tác Ba Nhà, hướng tới Đô thị Thông minh". Đề án có thể được coi là chiến lược phát triển mới của Bình Dương đến năm 2021 nhằm hiện thực hóa 5 chương trình đột phá của Tỉnh ủy Bình Dương​ trong giai đoạn 2016-2020: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển đô thị văn minh giàu đẹp, phát triển dịch vụ hàm lượng tri thức cao tác động đến công nghiệp theo hướng công nghệ cao, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng tầm quốc tế thương hiệu Bình Dương. ​

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×