Thời sự Bình Dương

Ý Đảng - lòng Dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Phú An

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phú An, thành phố Bến Cát lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu “Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng làng thông minh”. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân, đưa Phú An trở thành địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa đầu tiên của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×