Thời sự Bình Dương

Ý nghĩa từ việc đổi mới một cuộc thi

Từ chuyên đề cấp tỉnh dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã vận dụng và đổi mới hình thức thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức giáo dục tiểu học cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Đổi mới của cuộc thi là cách thức cụ thể nhằm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên và tạo điều kiện cho tất cả học sinh được tiếp cận với giáo viên dạy giỏi cũng như phương pháp học mới.  

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×