Thời sự Bình Dương

Bàu Bàng trên đường công nghiệp hóa

Cùng với thành tựu của Bình Dương sau 42 năm kể từ ngày Miền Nam hòan tòan giải phóng, Đất nuớc thống nhất, Huyện Bàu Bàng- Một vùng đất thuộc Huyện Bến Cát trước đây và đuợc thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 cũng đã đạt đuợc nhiều thành tựu hết sức p

Cùng với thành tựu của Bình Dương sau 42 năm kể từ ngày Miền Nam hòan tòan giải phóng, Đất nuớc thống nhất, Huyện Bàu Bàng- Một vùng đất thuộc Huyện Bến Cát trước đây và đuợc thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014 cũng đã đạt đuợc nhiều thành tựu hết sức phấn khởi.

Tháng tư này về với Bàu Bàng-Một địa danh từng nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc, với chiến thắng vang dội khiến kẻ thù khiếp sợ hơn 5 thập kỷ trước. Vết tích của chiến tranh có thể phai mờ  theo năm tháng, nhưng hào khí của chiến thắng năm xưa đã và đang đuợc Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân Bàu Bàng phát huy mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa –hiện đại hóa địa phương.

Có thể nói rằng một trong những thành tựu ấn tượng nhất của vùng đất Bàu Bàng cũng như Huyện Bàu Bàng kể sau ngày thành lập, là địa phương đã chuyển dịch thành công nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ, luôn đảm bảo tốc độ tăng truởng rất cao. Cụ thể đến nay tỷ trọng công nghiệp đã chiếm đến 71% trong GDP, dịch vụ đã chiếm 16% và nông nghiệp chỉ còn 14%. Trong 42 năm qua, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp đã giảm hơn 80% trong cơ cấu kinh tế.

Điểm nhấn nổi bật ở Bàu Bàng là việc hình thành khu Công nghiệp Đô thị cách đây 10 năm đã tạo động lực cơ bản cho địa phương đẩy nhanh quá trình chuyển dịch kinh tế và thu hút đầu tư. Đến nay khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với diện tích qui họach 1000 ha đã đuợc lấp đầy. Cùng với đó một số khu công nghiệp khác cũng đuợc qui họach và triển khai đầu tư với diện tích 2300 ha, nâng tổng diện tích các khu công nghiệp ở địa phương lên đến 3300 ha, tạo đuợc lợi thế cạnh tranh trong thu hút các nguồn vốn đầu tư. Hiện tại, Bàu Bàng đã thu hút 500 dự án FDI với số vốn 2,1 tỷ USD và hàng trăm dự án trong nuớc với số vốn 24.000 tỷ đồng. Riêng quí I năm 2017 địa phương tiếp tục thu hút 800 triệu USD vốn FDI, chiếm 60% luợng vốn FDI của Tỉnh thu hút đuợc trong quí I và chiếm 36% luợng vốn FDI cả tỉnh thu hút được từ trước tới nay. Đây sẽ là điều kiện cần thiết để Bàu Bàng tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế công nghiệp ở địa phương.

Bàu Bàng đang trên đuờng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đây là một hiện thực sinh động của những vùng đất từng đi qua chiến tranh với những mất mát, đau thương và với những chiến thắng oai hùng. Bằng sự nỗ lực của mình, Bàu Bàng chắc chắn sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp của Bình Dương trong tương lai không xa.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×