Dọc đường Quê hương

Becamex IDC - Những công trình đột phá xứng tầm là tập đoàn kinh tế chủ lực của tỉnh Bình Dương

30 năm phát triển, Becamex IDC trở thành một điểm sáng và là đơn vị dẫn đầu về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×