Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương đầu tư hạ tầng, tăng liên kết vùng phát triển xanh, bền vững

Bình Dương đầu tư hạ tầng, tăng liên kết vùng phát triển xanh, bền vững

Bình Dương Mến Yêu Bình Dương đầu tư hạ tầng, tăng liên kết vùng phát triển xanh, bền vững

Vùng Đông Nam bộ đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam bộ - Bình Dương là cực tăng trưởng q

Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương Mến Yêu Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Là một tỉnh đi đầu trong quá trình CNH-HĐH, bên cạnh chính sách trải thảm đỏ mời gọi nhân tài, Bình Dương rất chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy nội lực. HSSV chính là nguồn lực cho chi

Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bình Dương Mến Yêu Bình Dương nâng tầm hệ thống trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Việc tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tạo nên nền tảng quan trọng, tạo tiềm lực để tỉnh đột phá, là chìa khóa thu hút đầu tư trong tương lai.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×