Bình Dương Mến Yêu

Chùa Hội Khánh

Chùa Hội Khánh

Bình Dương Mến Yêu Chùa Hội Khánh

Chùa Hội Khánh được Thiền sư Đại Ngạn khai sơn năm 1741, đời Lê Hiển Tông, ở trên một ngọn đồi cao. Năm 1868, đời Tự Đức, do chùa nổi tiếng miền Nam này bị hư hỏng nặng, Hòa thượng Chánh Đắc cho xây dựng chùa mới dưới chân đồi.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×