Dọc đường Quê hương

Chủ tịch của tình hữu nghị và đổi mới

 Đồng chí Trần Ngọc Khanh là một tấm gương sáng về ý chí và niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết đánh thắng kẻ thù giành độc lập tự do cho dân tộc. Năm 1960, sau 12 năm đồng chí Trần Ngọc Khanh được Đảng bố trí hoạt động bí mật thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn trên chiến trường Campuchia, được về nước tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Tháng 6/1960 đồng chí là ủy viên chi bộ Văn phòng tham mưu Trung ương cục miền Nam. Những năm ấy, phong trào đồng khởi của nhân dân miền Nam đã dồn Mỹ, Ngụy vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Mỹ phải bị động thay đổi chiến lược chiến tranh. Từ chiến tranh đơn phương để ổn định tình hình và cai trị miền Nam theo kiểu thực dân mới phải chuyển sang chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. Đồng chí Trần Ngọc Khanh được người dân biết đến với tên gọi thân thương là ông Ba Khanh, ông đã được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương độc lập, Huân chương chống Mỹ cứu nước và Huân chương quyết thắng hạng nhất, 3 huân chương giải phóng hạng nhất và hạng nhì, hạng ba. Huân chương chiến thắng hạng nhì. Đặc biệt là được Nhà nước Campuchia tặng huân chương lao động hạng nhất. Ngoài ra còn 9 chiếc huy hiệu – trong đó có huy hiệu Hồ Chủ tịch và huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×