Thời sự Bình Dương

Đoàn công tác Tỉnh Ủy Bình Dương làm việc với thị ủy Tân Uyên

Sáng 29/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương có buổi làm việc với Ban thường vụ Thị ủy Tân Uyên về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 của địa phương.

Sáng 29/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương do đồng chí Trần Văn Nam-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thị ủy Tân Uyên về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 của địa phương.

Năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm được Tân Uyên tập trung thực hiện là triển khai qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, quản lý phát triển đô thị theo đồ án qui hoạch phân khu chức năng 6 phường; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; đầu tư hạ tầng ở các xã nông thôn để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội tập trung cho công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020; đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục. Trong xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đánh giá trong năm 2016, tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của Tân Uyên tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt gần 17.400 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Lĩnh vực thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt gần 6.300 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao. Thị xã Tân Uyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở 6 xã. Tình hình hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×