Dọc đường Quê hương

Đồng bào công giáo tỉnh Bình Dương với phòng trào thi đua yêu nước, bảo vệ tổ quốc

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điều này thể hiện qua việc, người Công giáo phát huy tinh thần đoàn kết, sống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau làm kinh tế để cải thiện và nâng cao cuộc sống, góp phần làm cho bộ mặt xã hội mỗi ngày một thay đổi và phát triển tốt đẹp hơn. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×