Hộp thư truyền hình

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Phan Bá Vu, tổ 7A, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng về vấn đề qui hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại tổ 7A, 7C ấp Bà Tứ

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Phan Bá Vu, tổ 7A, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng về vấn đề qui hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại tổ 7A, 7C ấp Bà Tứ

Hộp thư truyền hình Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Phan Bá Vu, tổ 7A, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng về vấn đề qui hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại tổ 7A, 7C ấp Bà Tứ

Văn phòng HĐND UBND huyện Bàu Bàng trả lời cử tri Nguyễn Xuân Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng

Văn phòng HĐND UBND huyện Bàu Bàng trả lời cử tri Nguyễn Xuân Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng

Hộp thư truyền hình Văn phòng HĐND UBND huyện Bàu Bàng trả lời cử tri Nguyễn Xuân Tứ, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng phản ánh về thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bàu Bàng

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×