Hộp thư truyền hình

Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Mai Sông Bé, Tân Uyên, Bình Dương về kiến nghị UBND tỉnh đưa vào qui hoạch giai đoạn 2030-2040 việc xây dựng toàn bộ kè cho bờ sông ở 2 xã Thạnh Hội và Bạch Đằng ở Tân Uyên, Bình Dương

Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Mai Sông Bé, Tân Uyên, Bình Dương về kiến nghị UBND tỉnh đưa vào qui hoạch giai đoạn 2030-2040 việc xây dựng toàn bộ kè cho bờ sông ở 2 xã Thạnh Hội và Bạch Đằng ở Tân Uyên, Bình Dương

Hộp thư truyền hình Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Mai Sông Bé, Tân Uyên, Bình Dương về kiến nghị UBND tỉnh đưa vào qui hoạch giai đoạn 2030-2040 việc xây dựng toàn bộ kè cho bờ sông ở 2 xã Thạnh Hội và Bạch Đằng ở Tân Uyên, Bình Dương

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Hưng ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo về việc đề xuất cắm biển báo cấm đậu xe trên đường DT741 tại cổng Trường THCS An Bình và Trường Tiểu học An Binh A

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Hưng ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo về việc đề xuất cắm biển báo cấm đậu xe trên đường DT741 tại cổng Trường THCS An Bình và Trường Tiểu học An Binh A

Hộp thư truyền hình Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Hưng ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo về việc đề xuất cắm biển báo cấm đậu xe trên đường DT741 tại cổng Trường THCS An Bình và Trường Tiểu học An Binh A

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Tâm, ấp 1B, xã Phước Hòa, Phú Giáo về việc chưa được cấp Quyền sử dụng đất tại dự án của Công ty CP Cao su Phước Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Tâm, ấp 1B, xã Phước Hòa, Phú Giáo về việc chưa được cấp Quyền sử dụng đất tại dự án của Công ty CP Cao su Phước Hòa

Hộp thư truyền hình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Văn Tâm, ấp 1B, xã Phước Hòa, Phú Giáo về việc chưa được cấp Quyền sử dụng đất tại dự án của Công ty CP Cao su Phước Hòa

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Thị Gái, Kp.3A, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát về việc đề nghị được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại KDC 5A và 5C, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát, Bình Dương

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Thị Gái, Kp.3A, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát về việc đề nghị được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại KDC 5A và 5C, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát, Bình Dương

Hộp thư truyền hình Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương trả lời cử tri Nguyễn Thị Gái, Kp.3A, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát về việc đề nghị được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại KDC 5A và 5C, P.Thới Hòa, Tx.Bến Cát, Bình Dương

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×