Dọc đường Quê hương

Ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương - Dấu ấn 10 năm thành lập

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, những năm qua ngành  văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương  đã tham mưu UBND tỉnh xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh, phối hợp tổ chức Lễ công bố “Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp” được đưa vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; quản lý và tổ chức lễ hội… Ngành cũng đã nâng cao chất lượng phục vụ độc giả tại hệ thống thư viện; tăng cường thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực; phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình. Về lĩnh vực thể thao, Bình Dương đã cử nhiều đoàn vận động viên tham dự giải quốc tế, quốc gia, khu vực, kết quả đạt 792 huy chương các loại. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×