Thời sự Bình Dương

Người cao tuổi hăng say làm kinh tế

 

Với tinh thần “Còn sức còn lao động - nêu gương sáng cho con cháu noi theo”, người cao tuổi vẫn hăng say lao động, tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Những năm qua, từ phong trào làm kinh tế giỏi, người cao tuổi không chỉ nâng cao mức sống mà còn có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò “tuổi cao gương sáng”. 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×