Thời sự Bình Dương

Tân Uyên chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện tốt sẽ góp phần xác lập nền tảng - hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp. Điều này được Liên đoàn Lao động Tp. Tân Uyên thực hiện rất tốt trong thời gian qua.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×