WTA

Tập huấn tình nguyện viên WTA

Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, 114 thanh niên trúng tuyển tình nguyện viên phiên họp lần thứ 11 Đại hội đồng hiệp hội đô thị khoa học thế giới WTA bắt đầu tham gia chương trình tập huấn. Chương trình do tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp cùng các sở ban ngành tổ chức trong 4 ngày: 26/9, 2/10, 3/10 và 5/10.

Các tình nguyện viên được cung cấp kiến thức tổng quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đề án thành phố thông minh, lịch sử và danh lam thắng cảnh địa phương, chương trình tổng thể sự kiện WTA diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 13/10 tại Bình Dương. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ và công ty Becamex huấn luyện cho đội ngũ tình nguyện viên về lễ tân đối ngoại, tính chuyên nghiệp trong trang phục, cách giao tiếp, đạo đức, trí tuệ, cảm xúc, văn hoá, kỹ năng mềm. Riêng nhóm tình nguyện viên phục vụ khách VIP và VVIP được huấn luyện chuyên sâu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra của sự kiện, hỗ trợ hiệu quả cho quan khách. Dự kiến, sự kiện WTA sẽ có từ 800 đến 1 ngàn khách trong và ngoài nước. Chính vì thế, đội ngũ tình nguyện viên sẽ là lực lượng hỗ trợ thiết thực góp phần vào thành công của sự kiện.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×