Thời sự Bình Dương

Thành phố Thủ dầu Một với công tác cải cách Thủ Dầu Một

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở TP.Thủ Dầu Một đã nỗ lực thực hiện công tác đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy đã tạo được động lực cần thiết cho quá trình phát triển, đáp ứng yêu

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở TP.Thủ Dầu Một đã nỗ lực thực hiện công tác đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy đã tạo được động lực cần thiết cho quá trình phát triển, đáp ứng yêu cầu trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa của trung tâm tỉnh lỵ Tỉnh Bình Dương.

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Cùng với qúa trình đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện của đô thị trung tâm tỉnh lỵ Tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn (2016-2018), Thành Phố Thủ Dầu Một luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng: Tiện ích, nhanh chóng và hiệu quả, hướng tới một nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.

Kết quả của công tác này đã góp phần rút ngắn thời gian giao dịch hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nền hành chính, đồng thời nâng cao năng lực quản lý tại địa phương. Cụ thể, đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Thành phố đã đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện từ 30 ngày xuống còn 20 ngày đối với 4 thủ tục, được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày đối với 2 thủ tục và nhiều thủ tục khác được rút ngắn thời gian từ 6 ngày xuống còn 3 ngày.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, từ năm 2016 đến năm 2018, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt từ 94 đến 99,6%. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, tỷ lệ giải quyết đạt từ 77%/năm đến 94%/năm… Riêng các thủ tục hành chính thuộc cấp xã, địa phương đã đơn giản hóa nhiều thủ tục, đồng thời có thể trả kết quả ngay trong buổi hoặc trong ngày làm việc.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn tới, Thành phố Thủ Dầu Một sẽ  tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nhân lực, công nghệ, phương thức quản lý và phân cấp quản lý... Với kết quả đã được trong thời gian qua và sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, tin rằng công tác này sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần cùng Tỉnh Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị loại 1, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×