Thời sự Bình Dương

Thành tựu ngành giáo dục Bình Dương

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh Bình Dương có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, gặt hái nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh Bình Dương có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, gặt hái nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, ngành chú trọng thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 81 của Tỉnh ủy Bình Dương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, Bình Dương có 233 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,7%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm 99,74%, trong đó có 67,01% đạt trên chuẩn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 08 trường đại học, 07 trường cao đẳng, 16 trường trung cấp và 45 trung tâm, cơ sở dạy nghề, với khả năng đào tạo khoảng 80.000 đến 85.000 học viên/năm, đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm của tỉnh luôn đạt khá cao và giữ vững ổn định. Có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và tạo thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hàng năm, tỉnh đã bố trí ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục chiếm 20% tổng chi, bằng 70% tổng chi sự nghiệp văn hóa-xã hội. Ngoài ra, tỉnh cũng huy động các nguồn lực tại địa phương, đặc biệt là các chủ trương thông thoáng trong thực hiện xã hội hóa, để đầu tư, xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Ngành giáo dục Bình Dương xác định một trong những điểm nhấn quan trọng để thực hiện đổi mới thành công là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, ngành còn chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Song song đó là đổi mới hình thức và phương thức thi. Nhiều năm qua, Bình Dương là tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi, được thanh tra Bộ giáo dục đào tạo đánh giá cao.

Mặc dù, vẫn còn nhiều khó khăn để ngành giáo dục Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung phải vượt qua để đạt được mục tiêu trở thành một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, sánh ngang với nền giáo dục của những quốc gia phát triển trên thế giới. Nhưng rõ ràng, với những kết quả mà ngành giáo dục địa phương đạt được hôm nay đã chứng minh sự đổi thay vượt bậc của Bình Dương trong sự nghiệp trồng người.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×