Thời sự Bình Dương

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 11

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 11 nhằm thông qua báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 11 nhằm thông qua báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. Ông Phạm Văn Cành- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Qua giám sát cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện và cấp xã cơ bản đảm bảo theo quy trình, thủ tục và đúng thẩm quyền quy định. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện được chú trọng và có sự tiến bộ, chất lượng hơn so với nhiệm kỳ trước do có sự đầu tư nghiên cứu của đại biểu hoạt động chuyên trách và trách nhiệm của tập thể thành viên các Ban HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đảm bảo theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị của cư tri đều được xem xét, giải quyết và trả lời tại các buổi tiếp xúc...Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức của HĐND như: cơ cấu tổ chức các Ban HĐND, việc xét thi đua khen thưởng đối với lãnh đạo Ban hoạt động chuyên trách, bộ phận giúp việc cho HĐND cấp huyện, xã… Đối với hoạt động của HĐND, còn một số hạn chế như: hồ sơ, thời gian gửi tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra chưa đảm bảo, chất lượng một số báo cáo thẩm tra chưa cao; quy trình xây dựng, thông qua Nghị quyết chưa phù hợp; còn có một số sai sót về thể thức văn bản, kỹ thuật soạn thảo nghị quyết; việc ban hành chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND chưa đảm bảo thời gian quy định. Một số địa phương chưa phân biệt rõ giữa phiên chất vấn và phiên thảo luận tại kỳ họp; hình thức tiếp xúc cử tri chưa phong phú, việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; việc bố trí lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã chưa hợp lý…

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, các Ban của HĐND tỉnh sẽ thực hiện 5 nội dung giám sát chuyên đề gồm: giám sát tình hình đời sống, việc làm của người dân sau khi bị thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình và giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm đen trên địa bàn tỉnh; giám sát thực hiện duy tu, sữa chữa một số tuyền đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác phòng cháy chữa cháy và giám sát kết quả tái định cư, bồi thường giải tỏa thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×