Tin Thế giới

Cử hành trọng thể lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tin Thế giới Cử hành trọng thể lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đúng 9 giờ sáng 7/10, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành T

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×