Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 41.000 tỷ đồng

Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 41.000 tỷ đồng

Thời sự Bình Dương Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 41.000 tỷ đồng

Cùng với quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong những năm qua, Bình Dương còn thu hút nguồn vốn đầu tư trong nuớc đạt từ 30.000 -40.000 tỷ đồng/năm và đây là nguồn lực rất quan trọng để địa phương tạo đuợc tốc độ tăng trưởng hàng năm

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×