Thời sự Bình Dương

Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ lỗi lạc, kiên cường, trong sáng, suốt đời chiến đấu cho hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×