LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ - Bình Dương sức sống mới

        1. Nắng đẹp Bình Dương                                                         4. Bình Dương - Một bức tranh xuân

         - Sáng tác: Lâm Viên                                                              - Sáng tác: Trương Minh Châu

         - Trình bày: Thu Vân - Trung Đẳng                                             - Trình bày: NSUT: Thanh Ngân

         2. Ngày mới duyên dáng Bình Dương                                         5. Bình Dương ngày mới

          - Sáng tác: Trương Minh Nhựt                                                  - Sáng tác: Thế Hưng

          - Trình bày: NSUT Phượng Loan                                                - Trình bày: NSUT Nhơn Hậu, NSUT Tấn Giao

         3. Vườn Xuân

         - Sáng tác: Phạm Ngọc Phú

         - Trình bày: Cẩm Thúy - Nguyễn Kha

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×