LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ - Tình yêu mùa xuân

1. Tình yêu mùa xuân                                                                      4. Đêm bánh chưng                  

- Sáng tác: Mai Lê                                                                                  - Sáng tác:  Thanh Thủy 

- Trình bày: Như Quỳnh - Võ Minh Lâm                                             - Trình bày: NSUT Quế Trân - NSUT Lê Tứ

2. Chợ tết                                                                                            5. Hái lộc đầu xuân

- Sáng tác: Linh Châu                                                                          - Sáng tác: Ngọc Tuyết

- Trình bày: NSUT Tấn Giao - Thy Nhung                                        - Trình bày: NSUT Trọng Phúc - Ngọc Đợi

3. Mùa xuân và anh

- Sáng tác: Ngô Vy

- Trình bày: NSUT Nhơn Hậu

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×