Thời sự Bình Dương

Các khu công nghiệp Bình Dương thu hút đầu tư

Những năm qua Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn vốn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh. Hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đuợc đầu tư hiện đại, đồng bộ - là một lợi thế cạnh tranh có vai trò qu

Những năm qua Bình Dương luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nuớc về thu hút các nguồn vốn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh. Có được kết quả này, cùng với những nỗ lực của các ngành hữu quan trong việc tạo môi trường đầu tư thông thóang cởi mở, Bình Dương luôn quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó, hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đuợc đầu tư hiện đại, đồng bộ - là một lợi thế cạnh tranh có vai trò quan trọng của tỉnh Bình Dương.

Qua qúa trình phát triển đến nay, các khu công nghiệp Đồng An I và II do Công ty cổ phần Hưng Thịnh làm chủ đầu tư với tổng diện tích gần 350 ha đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và thu hút được gần 200 dự án đầu tư với tổng vốn gần 1,3 tỷ USD và hơn 20.000 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do khu công nghiệp có hạ tầng tốt, vị trí giao thương thuận lợi, đồng thời chủ đầu tư khu công nghiệp đã quan tâm phát triển mô hình khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp đi vào họat động với tổng diện tích hơn 11.000 ha. Các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đều được đầu tư hòan chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo các tiện ích cần thiết cho nhà đầu tư. Đến nay, các khu công nghiệp ở Bình Dương đã thu hút gần 2.000 dự án FDI với số vốn đầu tư gần 25 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư FDI vào tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp của tỉnh còn thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư trong nước, với số gần 90.000 tỷ đồng. Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của tỉnh hiện đã đạt hơn 70%.

Trong định hướng phát triển đến năm 2020, Bình Dương sẽ có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 15.000 ha. Tuy vậy, để quá trình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt hiệu quả cao, Bình Dương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác tiếp thị mời gọi đầu tư, quan tâm lựa chọn dự án đầu tư có công nghệ cao, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Song song đó, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư các khu công nghiệp hòan thiện tòan bộ các hạng mục đầu tư đã đuợc phê duyệt, để các khu công nghiệp thực sự là điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×