Thời sự Bình Dương

Căn cứ căm xe: Dấu ấn trong thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Mặc dù chỉ là cơ quan chỉ huy tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn (từ 26/4 – 30/4/1975), nhưng căn cứ Căm Xe (xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) đã thể hiện vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và quân đội ta trong chiến lược chiến tranh nhân dân c

Nằm ở địa bàn xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh (hay còn gọi là căn cứ Căm Xe) là trung tâm đầu não của ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Và mặc dù chỉ là cơ quan chỉ huy tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn (từ 26/4 – 30/4/1975), nhưng căn cứ Căm Xe đã thể hiện vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và quân đội ta trong chiến lược chiến tranh nhân dân của thời đại mới.

Cách đây tròn 42 năm, với khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, cả dân tộc Việt Nam bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh thực hiện quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khi chiến dịch sắp mở màn, để trực tiếp chỉ huy chiến dịch ngay từ đầu, sát với tình hình tác chiến, Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh ở căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh đã được Bộ Chính trị quyết định chuyển tới căn cứ tiền phương sát với chiến trường hơn và chọn Căm Xe làm Sở Chỉ huy. Nơi đây đã diễn ra các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh.

17 giờ ngày 26/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu. Căn cứ Căm Xe đã chứng kiến những giờ phút sôi động nhất, khi các cánh quân “thần tốc” của ta hàng ngày báo cáo những thắng lợi giòn giã, diễn biến của chiến dịch cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho tới khi thắng lợi hòan tòan. Với vị trí chiến lược quan trọng, Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh đã phản ánh sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, trực tiếp và sáng tạo của Trung ương Cục, Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân 1975 lịch sử.

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh ở căn cứ Căm Xe, thuộc tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của Bộ Chính trị giao, giải phóng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng miền Nam trước mùa mưa, kết thúc thắng lợi 30 năm đấu tranh cách mạng và khởi nghĩa vũ trang của nhân dân ta một cách trọn vẹn, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×